Hemma hos: Sveriges Veteranförbund
Skrivet av

Johanna Lidman

21 oktober
2016
21 oktober
2016

Hemma hos: Sveriges Veteranförbund

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation som samlar civila och militära veteraner för att samtala, umgås och dela med sig av varandras erfarenheter. De strävar också efter att medvetandegöra veteranfrågan i samhället. Vi träffar Per Lennartsson, tillförordnad generalsekreterare, som själv är veteran och har sin historia.

Värnar om erfarenheter och upplevelser
Runt om i Sverige finns 25 föreningar under Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna som samlar veteraner och deras anhöriga för att värna om deras erfarenheter och upplevelser. Per förklarar att deras gemensamma upplevelser gör det lättare för många att ventilera sina känslor.
– Om man har kunskap och erfarenhet i någonting, oavsett vad det är, så blir det lättare att prata med andra som är i samma bransch och som varit med om samma saker. Därför samlas vi och gör saker tillsammans, vi som har samma erfarenhet. Det är lättare att prata, språket blir enklare och man kan vara väldigt ärlig med vad man säger, berättar Per.

Kunskap kring veteraner saknas
Vidare menar Per att många svenskar saknar kunskap om att människor gör utlandstjänst och att veteraner finns, något som kan påverka veteranerna negativt.
– Det finns ett fåtal individer som tyvärr kommer hem och inte är hela i själen och dem ska vi ta hand om, dem ska samhället se. Dessa människor behöver kanske en speciell typ av vård och det är viktigt att dessa personer förstås, oavsett vilka myndigheter de möter, förklarar Per.

Veteranmottagning på Uppsala sjukhus
På grund av dels SVFs arbete har en veteranmottagning uppkommit på Uppsala sjukhus i början av detta år. Även veteranlagen, en lag som trädde i kraft 2010 har SVF varit drivande i. Lagstiftningen gäller försvarsmakten och innefattar hårdare krav om att ta hand om sin personal som är och som gjort utlandstjänstgöring.

Tolkkampanj – initiativ från SVF
Medier har tidigare i år uppmärksammat de tolkar som jobbat för svensk försvarsmakt, men som inte har fått komma till Sverige, trots fara för deras eget liv. Kampanjen var ett initiativ av SVF som blev mycket omtalad i media och fick stor spridning.
– Tolkkampanjen är ett exempel på hur vi lyfter veteranfrågan. Vi jobbar med att försöka diskutera veteranfrågan i debattartiklar och sprida information via våra sociala mediekanaler. Men det är inte lätt, det är ett jättebrus där ute. Vi tar därför hjälp av Four PR, säger Per.

Per Lennartsson – tillförordnad generalsekreterare
Per är själv veteran och har gjort utlandstjänst i Libanon och Bosnien. Per var 21 år gammal första gången han gjorde utlandstjänst, då i Libanon.
– Jag ville komma ut i världen. Jag hade knappt rest något innan, och det blev verkligen en jätteupplevelse.
Per gjorde sin första FN-tjänstgöring som förrådsman, han såg alltså till att de andra ländernas personal kunde hämta ut köksutrustning hos dem. Det var sex lugna månader för Pers del.

År 1994-1995 gjorde Per sin andra utlandstjänstgöring, den här gången i Bosnien. Denna gång jobbade han med reservdelar till svenska kontingentens fordon.
– Detta var något helt annat än Libanon, det kändes mycket farligare. Men det var spännande och inget jag skulle vilja ha ogjort, berättar Per.

Efter hemkomsten från Bosnien jobbade Per sju år på försvarsmakten i Södertälje. Under den tiden gjorde han två böcker, en om Bosnien och en som fick namnet Fredskockarna. Fredskockarna är en kokbok som handlar om svenska kockar i FN-tjänst mellan åren 1956-2007.
– I boken får man läsa om olika människolivsöden och de berättar om sin vardag i utlandet. Dessutom finns det 65 olika recept, mycket husmanskost med några inslag av Libanon, Balkan och andra delar av världen.
Det var på den vägen Per hamnade där han är idag. Styrelsen i SVF läste Pers böcker och hörde av sig till honom. Först som redaktör för medlemstidningen Fredsbaskern och sedan som styrelseledamot.

Lycka till framåt önskar vi på Four PR!

Text: Manja Bååth

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.