Branschorganisationer bör fokusera på opinionsbildande PR
Skrivet av

Fredrik Stengarn

6 september
2017
6 september
2017

Branschorganisationer bör fokusera på opinionsbildande PR

De flesta branschorganisationer, intresseorganisationer, NGO:s eller ideella organisationer drivs i grund och botten för att värna sina medlemmars intressen (som i förlängningen också kan vara allmänhetens intressen). Sådana intressen kan vara att främja ett visst perspektiv eller att få till stånd vissa åtgärder. Dessa organisationers målgrupper kan vara allt från allmänhet, till det offentliga Sverige. Det är ett ganska komplext och klurigt uppdrag. Att stå utan PR-plan eller stöd i PR-arbetet kan därför vara skillnaden mellan att lyckas eller ej.

Kommunikationsmässigt saknar dessa organisationer i regel kunder, eftersom de heller inte säljer något. Istället har man ofta ett tydligt uppdrag att kommunicera och påverka andra typer av målgrupper. Därför är det ypperligt att lägga mer krut på opinionsbildande PR, snarare än traditionella köpfrämjande marknadsinsatser.

Opinionsbildning är ditt främsta verktyg
En stor del i PR-arbetet är, utöver medierelationer, att driva opinionsbildning. Det går ut på att systematiskt arbeta för att påverka människors värderingar eller attityder, och för den delen åsikter, kring en viss fråga som har stor vikt för den egna organisationen och dess medlemmars intressen. Då är opinionsbildning – med tillhörande kommunikationsinsatser – ditt främsta verktyg.

Opinionsbildningen går ut på att lägga grunden för förändringen som ska uppnås. Det handlar om att förändra sig från en passiv åhörare till en aktiv deltagare i det offentliga samtalet kring den aktuella frågan och bidra till en ökad förståelse och mer fakta på bordet.

För att det här ska bli bra krävs en egen plan, och ibland är opinionsbildningen en inkorporerad del i organisationens PR-plan. Det är A och O att sätta upp ett syfte med opinionsbildandet: handlar det om att få till politiska beslut, ändra ett beteende eller förändra upplevelsen av den egna organisationen? Syftet styr hela insatsen och är därför vitalt att ha utrönat och klart.

Undvik det vanligaste misstaget
Ett vanligt misstag vid opinionsbildning är att man inte förankrat den egna ståndpunkten i verkligheten. Dessutom är det få som regelbundet stannar upp och ut- samt omvärderar så väl ståndpunkter som opinionsarbetets resultat.

Opinionsbildning tar tid, och ofta kör man på i samma hjulspår. Antingen i egen regi eller med en byrå som man inte ifrågasatt på länge. Eftersom kommunikation och opinion är levande fenomen bör man regelbundet ta sig tid att ifrågasätta och förnya.

Så jobbar du i den här typen av organisationer föreslår jag att du – om ni har en – går igenom er PR-plan för att säkerställa att den är aktuell och att de insikter som opinionsarbetet en gång byggde på också fortfarande är relevanta. Och har du ingen plan är det hög tid att börja knåpa på en!

Utmana det du gjort hittills
Jag föreslår också att du ber er eventuella byrå att skaka om opinionsbildarburken för att se om det finns nya vägar fram, eller rent av utmana din byrå med att begära in nya perspektiv och offerter från konkurrerande byråer (vilket också är en anledning till att vi exempelvis aldrig jobbar med bindningstider på våra avtal, eftersom kommunikation inte är att jämföra med leverans av ex. toarullar. Funkar inte samarbetet måste det kunna brytas).

Kort sagt: fokusera på ert PR-arbete, det kommer i slutändan ge nöjda medlemmar.

Är du nyfiken på hur du kan jobba mer med PR och opinionsbildning? Tveka inte att höra av dig. Vi hjälper dig gärna. Från analys och workshop-stadie till handlingsplan och genomförande.

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.