Därför är det viktigt att ditt företag kan kommunicera på Svorska
Skrivet av

David Samuelsson

17 maj
2024
17 maj
2024

Därför är det viktigt att ditt företag kan kommunicera på Svorska

Gratulerer med dagen Norge! Den 17 maj är en fantastisk och hjärtlig upplevelse för oss alla som har förmånen att besöka vårt fantastiska grannland just idag. Jag vill därför ta tillfället i akt denna dag och lyfta varför det är viktigt att ditt företag har en bra kontakt med vårt grannland.

Få länder står varandra så nära som Norge och Sverige, en relation som grundas på den gemensamma historien och kulturarvet, den geografiska närheten, språkförståelsen och de starka ekonomiska och folkliga banden. Samtidigt är vi så mycket mer än goda grannar – vi är helt beroende av varandra. Än viktigare nu i en orolig tid och omvärld. 

I Sverige har 1 116 koncerner etablerat ett eller flera dotterbolag i Norge, vilket ger arbete åt cirka 81 000 personer i grannlandet. Å andra sidan finns det över 2 500 bolag med norskt ägande i Sverige, som tillsammans sysselsätter omkring 73 000 svenskar. För svenskar är Norge det näst mest attraktiva landet att flytta till, med cirka 90 000 svenska medborgare som valt att bosätta sig där. I Sverige bor det cirka 34 000 personer med enbart norskt medborgarskap, varav 6 800 är bosatta i Stockholm. Dessa norska medborgare är främst aktiva inom företagstjänster och handel. 

Jag brukar därför framhålla hur aktningsvärt det är att vi handlar lika mycket med fem miljoner norrmän som med 83 miljoner tyskar, och att Sverige investerar lika mycket i Norge som i Danmark och Finland tillsammans.

De nordiska länderna delar nu en gemensam vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region redan år 2030. Gott så. För att förverkliga målet krävs förbättrade transportförbindelser och mer utbyte mellan våra grannländer. Vi måste därför fortsätta att förfina och vårda det unika utbytet vi har gemensamt. I en tid av ökade geopolitiska spänningar är det också ett avgörande för framtiden i det nordiska samarbetet, särskilt med tanke på Sveriges inträde i försvarsalliansen Nato. 

Så med bakgrund av detta vill jag uppmana dig att vårda dina kontakter med dina norska handelspartners. Se till att synas på den norska marknaden, prata om vikten av att etablera ytterligare samarbeten som kan stärka din affär mellan länderna. Det kommer gynna dig som företagare och det kommer skapa fler jobb. Och känn en stolthet över vårt fina grannland som betyder så mycket för oss.

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.