Varför är EU viktigt för din kommunikation?
Skrivet av

Martin Ruist

22 maj
2024
22 maj
2024

Varför är EU viktigt för din kommunikation?

I valet till EU-parlamentet ska vi tillsammans i Europa utse 705 ledamöter från 27 länder, som ska representera oss, över 440 miljoner människor, i EU. Parlamentet är en central institution i EU, och det är dessa 705 som de kommande fem åren ska anta lagar och godkänna EU:s budget. Det handlar om allt från handel, miljö, digitalisering och arbetsrätt – beslut som i allra högsta grad påverkar både dig och ditt företag.

Som det här till exempel: 

  1. Utvecklingsprogram och ekonomiskt stöd – EU driver olika utvecklingsprogram och ger ekonomiskt stöd till företag i olika branscher och regioner för att främja innovation och stärka deras konkurrenskraft.
  2. Stärkta konkurrensmöjligheter på världsmarknaden – EU arbetar aktivt för att stärka europeiska företags möjligheter att konkurrera globalt genom handelspolitik och internationella avtal.
  3. Tillgång till den europeiska marknaden – Genom fri rörlighet och harmoniserade regler, som direktiv om minimilöner och engångsplast, säkerställer EU att företag enkelt kan verka inom hela unionen och att konkurrensen mellan företag från olika länder sker på lika villkor.

 

EU och EU-parlamentet är en påverkansfaktor för ditt företag, oavsett om du vill det eller inte. Genom att vara påläst om hur – och att genom att rösta i EU-valet vara med och påverka – kan du både dra nytta av fördelarna, och lättare hantera utmaningar. Kort sagt: stärka ditt företags position. EU påverkar även dina kunder, och kan du förstå även hur de påverkas kan du göra både din produkt och din kommunikation till kunderna ännu mer effektiv.

Fem år. Hur såg ditt företag eller verksamhet ut för fem år sedan, och var befann ni er då? Hur mycket har EU påverkat dig och dina kunder de senaste fem åren? När du börjar tänka på det brukar det snabbt bli klart att fem år är en lång tid, även för ett företag eller en organisation, och att det är viktigt för verksamheten att både hålla koll på utvecklingen och vara med och påverka den.

Så se till att EU-frågor och EU-politik blir en naturlig och given del av din PR- och kommunikationsstrategi, så att du kan dra mesta möjliga nytta av möjligheterna och hjälpa både dig själv och dina kunder. Oavsett om du handlar globalt eller bara med invånarna i din stad så kommer EU att påverka dig. Du borde därför också vilja vara med och påverka EU, genom att rösta i EU-valet. 

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.