Skrivet av

Ronja Nyström

13 mars
2020
13 mars
2020

Vad kostar PR?

Frågan om kostnaden för PR-tjänster är en av de svåraste frågorna som människor i branschen måste besvara. Det vanligaste svaret är: det beror på. Tillsammans med partners från PR-nätverket Enterie ger vi er en inblick i hur priserna räknas ut och vilka faktorer som kan tänkas spela in.

En sak som är säker är att en bra PR-byrå inte kommer gå med på att ta betalt för enbart publicerade artiklar. Alla möjliga former av etik och moral inom branschen förbjuder att utlova resultat som är utanför byråns kontroll. Det är alltid tidningen som bestämmer vad som hamnar i den.

PR-byråer fakturerar för utfört arbete. Självklart kan byrån sätta upp finansiella mål med kunden, men betalningen kan inte bero på om man når dessa eller ej. Så hur räknas priserna ut?

Arbetsomfattning och timtaxa
Startpunkten när det kommer till budgetering för PR-tjänster är att göra en uppskattning av arbetsomfattningen. Beroende på vad kunden har för målsättning, föreslår byrån vissa aktiviteter och gör en uppskattning av hur mycket tid det kommer att ta att utföra.

Timtaxor är den andra stora variabeln. De är sammanlänkande med vilken kompetens som krävs på konsulterna för att utföra respektive uppgift. En timmes arbete av en konsult som utformar en kommunikationsstrategi, kommer att kosta mer än en juniorkonsult som sammanställer ett nyhetsflöde. Dock använder sig byråer ofta av genomsnittliga priser.

Betalning innan eller efter?
När det handlar om projekt så blir slutkostnaden ofta antalet timmar multiplicerat med timtaxan. Om projektet blir ett avtal under en längre tid kommer kostnaden för större aktiviteter (exempelvis evenemang och större kampanjer) att räknas om till en månatlig kostnad, så att kunden betalar en summa varje månad.

Projekt är också något dyrare än bara själva aktiviteterna som utförs inom loppet av ett långtidsavtal, då priset måste täcka den tid som krävs för att få in en ny kund och saker som krävs för att konsulterna ska kunna få in den nya kunden ombord – förbereda en skräddarsydd medialsita, läsa på om kundens företag och vilka tjänster de erbjuder, och så vidare. Om det blir ett längre samarbete, kommer dessa konstanter att distribueras ut över tid.

Byråer föredrar längre avtal. Det ger en stabilitet till deras företag och tillåter dem att kunna utvecklas och skaffa nya konsulter. Därför kan du, som beställare, föreslå ett längre kontrakt – och med det få ett bättre pris.

Flexibla uppgörelser
Det kan vara svårt att uppskatta arbetsomfattningen, då den kan förändras beroende på vad som händer längs vägen. Möjligheter kan dyka upp då marknaden alltid förändras och kundens behov likaså. Byråer är, till en viss grad, flexibla. Om en stor arbetsdos skulle dyka upp, kan byrån behandla det som ett eget projekt.

Ibland, för att göra uppgörelserna enklare, kan en form av förskottsbetalning ske. Kunder köper då ett visst antal timmar som kan spenderas vid behov, beroende på nuvarande utvecklingar och behov som uppkommit. En sådan uppgörelse ger en förutsägbar inkomst för byrån, och en viss flexibilitet för kunden.

Kriskommunikation är en annan femma. Ofta kräver det en dygnet runt-tillgänglighet för en konsult. Därför är krishantering något som betalas för varje enskild timme, ofta med höga kostnader.

Storleken på byrå
Stora och globala PR-företag tar mer betalt än vad en liten och självständig byrå gör. Men båda har sina för- och nackdelar.

Stora företag har större kostnader internt sett, vilket i slutändan måste betalas av kunden. Deras kontor är stora, lönerna är ofta högre och aktieägarna kräver utdelning. Men i gengäld får kunderna tillgång till en internationell kunskap och större prestige. Du får också en företagssäkerhet i kostnaden, då valet av ett stort och välkänt varumärke innebär en viss status som inte lär ifrågasättas av någon. Det här är anledningen till varför globala företag ofta använder sig av liknande byråer.

Mindre byråer tävlar istället med mer resonabla priser, då de är mer rörliga och har en lägre driftkostnad. Mindre kunder går ofta till mindre byråer, då de erbjuder ett större engagemang och bättre service. För ett större PR-företag tenderar mindre kunder att bli mindre viktiga.

Vad mer är viktigt?
Andra viktiga faktorer som påverkar kostnaden är:

  • Branschspecialisering – stor kunskap kring en viss bransch är ofta högt värderad.
  • Värdet på marknaden – desto större marknad, desto högre priser.
  • Arbetskostnad på respektive marknad – då det är en stor kostnad för varje PR-byrå.
  • Skillnaden på olika marknader – särskilt när det kommer till PR-tjänster.

Även om den europeiska marknaden blir allt mer enad, kan ni förvänta er en högre kostnad i Storbritannien. Marknaden i Storbritannien är luraktiv i sig, men den är också ofta en väg till andra länder där engelska talas, exempelvis USA. I Tyskland kan en högre kostnad också förväntas, med anledning av marknadspotentialen och decentraliseringen, men också sett till medielandskapet. Varje region i Tyskland har som ett eget medialt ekosystem med egna huvudhotspots på olika platser i landet. Det gör att det krävs en hel del arbete för att nå ut till hela landet genom medier. I södra delarna av Europa är priserna något lägre, medan i Central- och Östeuropa är priserna betydligt lägre. Det beror på att kostnaden för arbete är lägre där. Men som redan nämnt – det beror på…

Ronja Nyström
Junior PR-konsult

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.