Fredrik Welander

Fredrik Welander är Senior Advisor med gedigen erfarenhet från arbete i mötet mellan näringsliv, kultur och offentlig sektor.

Fredrik har arbetat på lokal och nationell nivå med planering och genomförande av kommunikationsaktiviteter där samhälls- och näringslivsutveckling varit i fokus. I mötet mellan näringsliv, kultur och politik har Fredrik arbetat som kommunikationsstrateg med såväl planering som operativt utförande. Regeringskansliet, Tullverket, Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro universitet, Huddinge kommun och Örebro kommun är några av de organsationer Fredrik arbetat åt.

Fredrik har också startat och drivit flera företag och är en driven affärs- och idéutvecklare och mentor som gärna bidrar till att människor med idéer och olika perspektiv möts. Blir ofta anlitad som kommunikationsrådgivare i ledningssammanhang. Som kulturvetare bidrar Fredrik gärna till att hjälpa människor att lyssna för att förstå sammanhangen de verkar och kommunicerar i. Fredrik är också en efterfrågad och uppskattad moderator, mötesledare, utbildare och föredragshållare.

Musik, kultur och löpning tar stor plats i Fredriks liv. Hanna och Ella är två flickor som kallar Fredrik för pappa. Sara heter människan som Fredrik delar efternamn med. Örebro, Malmö, Stockholm och Berlin är städer Fredrik delar sin tid mellan.

 

 

What’s in our coffee machine right now

Keep yourself up to date

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.