Löpande PR-stöd | Utökade relationer ger resultat i en av Sveriges starkaste tillväxtkommuner
Skrivet av

Fredrik Stengarn

8 juni
2017

Löpande PR-stöd | Utökade relationer ger resultat i en av Sveriges starkaste tillväxtkommuner |Arena Huddinge

Arena Huddinge är ett forum för kunskapsutbyte och dialog mellan Huddinge kommun och näringslivet, i syfte att stimulera samarbete och utveckling av gemensamma intressen. I Arena Huddinge arbetar företag, kommun och beslutsfattare för att intresset för Huddinge ska fortsätta att öka.

Arena Huddinge är en medlemsorganisation där lokala företag, företag som investerar i Huddinge och kommunala organisationer är engagerade. I Arena Huddinge skapas relationer som leder till djupare förståelse och nya insikter som i sin tur ger företag nya möjligheter. Engagerade och kreativa personer bidrar i diskussioner, projekt och arbetsgrupper.

Four PR hjälper Arena Huddinge med strategisk rådgivning i kommunikations- och PR-frågor, bistår med operativt arbete och hjälper till att planera och genomföra olika typer av möten och evenemang.

Läs mer om Arena Huddinge på www.arenahuddinge.se

Vill du veta mer? Kontakta

Fredrik Stengarn

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.