Tjänster

Vad vi gör

Insiktsdriven kommunikation som skapar affärs- och samhällsnytta.

Vi erbjuder PR- och kommunikationsstöd utifrån ett antal områden och tjänster. Vi tar dig och din organisation från där ni befinner er idag till dit ni vill nå. Det kan handla om mål som ökad försäljning, stärkt varumärke, värva flera medlemmar eller ökat samhällsengagemang. I alla de uppdrag vi tar oss an vill vi skapa insiktsdriven kommunikation, som ger goda affärs- och samhällsnyttor.

Konkret erbjuder vi tjänster utifrån tre områden:

  • Strategi- och insiktsarbete – det handlar om att förstå sig själv och sin omvärld. Utifrån omvärldsanalys, målgruppsanalys och intern analys skapar vi förståelse för vilka förutsättningar som finns, samt landar i viktiga insikter som ligger till grund val av strategi. Ofta mynnar detta arbete ut i en PR- och kommunikationsplan, som också är basen för allt PR-arbete.
  • Löpande produktion – här möts kreativitet och praktik. Vi skapar, utformar och genomför PR- och kommunikationsinsatser och content som drar nytta av traditionella och digitala kanaler – vi kallar det modern PR-produktion. Vi ser till att kontinuerligt följa upp insatserna för att utvärdera dess faktiska effekt.
  • Löpande rådgivning – det är inte helt ovanligt att man behöver ett bollplank med särskild kunskap inom ett visst område. Vi kan PR- och kommunikation. Våra kunskaper och kompetenser blir ett externt stöd till organisationens egna. Det kan handla om att stötta enskilda medarbetare i PR- och kommunikationsfrågor, till att ingå som en extern part i ledningsgruppen.

Arbetet kan ske på insatsbasis eller större löpande retainer-uppdrag. Allt styrs utifrån behov, syfte och målsättning.

Hör av dig så pratar vi mer om hur du kan jobba med PR; det kostar aldrig att vara nyfiken! Dessutom har vi gott kaffe.

 

TJÄNSTER

Analys och insikter

Analys och insikter

Kunskap är grunden till en lyckad insats och en lyckad verksamhet. Nästan oavsett vad du behöver utökade insikter om kan vi hjälpa dig. Vi gör allt från målgruppsanalys, omvärldsanalys, konkurrentanalys, opinionsundersökningar eller undersökningar som syftar till att ge insikter i en speciell fråga.

PR-plan

PR-plan

Det centrala i allt PR-arbete är planen som allt utgår ifrån. När vi tar fram din PR-plan gör vi en analys av både ditt företag eller organisation och din omvärld, vi leder er genom en workshop för att få fram alla de rätta detaljerna och vi sätter ihop resultatet i en handlingsplan för PR och press. På så vis har alla inblandade full koll på vad som ska sägas och hur.

Varumärkesstrategi

Analys och insikter

Kunskap är grunden till en lyckad insats och en lyckad verksamhet. Nästan oavsett vad du behöver utökade insikter om kan vi hjälpa dig. Vi gör allt från målgruppsanalys, omvärldsanalys, konkurrentanalys, opinionsundersökningar eller undersökningar som syftar till att ge insikter i en speciell fråga.

PR-plan

Det centrala i allt PR-arbete är planen som allt utgår ifrån. När vi tar fram din PR-plan gör vi en analys av både ditt företag eller organisation och din omvärld, vi leder er genom en workshop för att få fram alla de rätta detaljerna och vi sätter ihop resultatet i en handlingsplan för PR och press. På så vis har alla inblandade full koll på vad som ska sägas och hur.

Varumärkesstrategi

Även om du har världens bästa produkt och världens bästa företag är det inte alltid så lätt att veta vart du vill med ditt varumärke. Men det är viktigt. Vi hjälper dig att analysera ditt varumärke utifrån och in, inifrån och ut, och hjälper dig att konkretisera vad du vill åstadkomma och hur du tar ditt varumärke dit.

Med hjälp av analysen kan vi skapa en varumärkesplattform om ger dig verktygen för att utveckla ditt varumärke. Tillsammans målar vi helt enkelt upp din karta och sätter kompasskursen.

Varumärkesstrategi

Även om du har världens bästa produkt och världens bästa företag är det inte alltid så lätt att veta vart du vill med ditt varumärke. Men det är viktigt. Vi hjälper dig att analysera ditt varumärke utifrån och in, inifrån och ut, och hjälper dig att konkretisera vad du vill åstadkomma och hur du tar ditt varumärke dit.

Med hjälp av analysen kan vi skapa en varumärkesplattform om ger dig verktygen för att utveckla ditt varumärke. Tillsammans målar vi helt enkelt upp din karta och sätter kompasskursen.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning

Alla verksamheter har nytta av att veta vad som skrivs om dem och av vem. Vi ger dig den kunskapen. Vi gör omvärldsbevakning i tryckta medier, i digitala medier och i sociala medier. Vi analyserar sedan resultatet och levererar till dig i en överskådlig rapport så att du omedelbart får en bra och heltäckande bild av vem som pratar om dig, din verksamhet eller dina produkter och vad de säger när de gör det.

Driva PR i sociala medier

Driva PR i sociala medier

Sociala medier är en av de mest kraftfulla relationskanalerna du har tillgång till, och en fantastisk plattform att lyssna på dina målgrupper och driva PR-arbete på. Vi hjälper dig med alla delar av ditt PR-arbete i sociala medier. Vi tar fram strategin, tar hand om löpande hantering som kundservice och publicering och producerar innehåll.

Självklart hjälper vi dig också med omvärldsbevakning i sociala medier. Du kan läsa mer om det under omvärldsbevakning.

PR-content i digitala kanaler

Omvärldsbevakning

Alla verksamheter har nytta av att veta vad som skrivs om dem och av vem. Vi ger dig den kunskapen. Vi gör omvärldsbevakning i tryckta medier, i digitala medier och i sociala medier. Vi analyserar sedan resultatet och levererar till dig i en överskådlig rapport så att du omedelbart får en bra och heltäckande bild av vem som pratar om dig, din verksamhet eller dina produkter och vad de säger när de gör det.

Driva PR i sociala medier

Sociala medier är en av de mest kraftfulla relationskanalerna du har tillgång till, och en fantastisk plattform att lyssna på dina målgrupper och driva PR-arbete på. Vi hjälper dig med alla delar av ditt PR-arbete i sociala medier. Vi tar fram strategin, tar hand om löpande hantering som kundservice och publicering och producerar innehåll.

Självklart hjälper vi dig också med omvärldsbevakning i sociala medier. Du kan läsa mer om det under omvärldsbevakning.

PR-content i digitala kanaler

Allt PR-arbete byggs upp av innehåll, det som ofta kallas content. Tack vare de nya, digitala kanalerna kan vi skapa innehåll för många olika kanaler som samverkar med varandra och lyfter genomslagskraften till en ny nivå. Vi hjälper dig med allt PR-content i digitala kanaler, oavsett om det handlar om nyhetsbrev och e-postutskick eller om det handlar om rörlig bild, infografik och inlägg för sociala medier.

PR-content i digitala kanaler

Allt PR-arbete byggs upp av innehåll, det som ofta kallas content. Tack vare de nya, digitala kanalerna kan vi skapa innehåll för många olika kanaler som samverkar med varandra och lyfter genomslagskraften till en ny nivå. Vi hjälper dig med allt PR-content i digitala kanaler, oavsett om det handlar om nyhetsbrev och e-postutskick eller om det handlar om rörlig bild, infografik och inlägg för sociala medier.

Medierelationer

Medierelationer

Medierelationer hör till det som de allra flesta förknippar starkast med PR. Vi hjälper dig med alla delar av medierelationerna och pressbearbetningen. Vi finns där som bollplank och för proaktiv rådgivning. Vi tar löpande fram nya nyhetsämnen och vinklar ur din verksamhet och din organisation, vi skriver pressmeddelanden och debattartiklar så att de stämmer med er profil och ert varumärke och vi distribuerar och följer upp.

Vi hjälper dig också proaktivt med att föreslå aktiviteter och ageranden som stämmer med er profil och verksamhet och som kan hjälpa till att ge er mer förtjänat medieutrymme. Det kan vara allt ifrån event, engagemang eller statistiska undersökningar.

Medieträning

Medieträning

Vissa av dina medarbetare och kollegor är säkert mer utsatta än andra när det kommer till medier och journalister. De har nytta av att regelbundet gå en medieträning, för att alltid ha kunskaperna färskt i minnet. Vi planerar er medieträning och vi tar fram realistiska övningar med scenarier som mycket väl skulle kunna bli verklighet. Vi jobbar tillsammans med tidigare journalister och videoreportrar för att skapa en så verklighetstrogen situation som möjligt.

Kriskommunikation

Medierelationer

Medierelationer hör till det som de allra flesta förknippar starkast med PR. Vi hjälper dig med alla delar av medierelationerna och pressbearbetningen. Vi finns där som bollplank och för proaktiv rådgivning. Vi tar löpande fram nya nyhetsämnen och vinklar ur din verksamhet och din organisation, vi skriver pressmeddelanden och debattartiklar så att de stämmer med er profil och ert varumärke och vi distribuerar och följer upp.

Vi hjälper dig också proaktivt med att föreslå aktiviteter och ageranden som stämmer med er profil och verksamhet och som kan hjälpa till att ge er mer förtjänat medieutrymme. Det kan vara allt ifrån event, engagemang eller statistiska undersökningar.

Medieträning

Vissa av dina medarbetare och kollegor är säkert mer utsatta än andra när det kommer till medier och journalister. De har nytta av att regelbundet gå en medieträning, för att alltid ha kunskaperna färskt i minnet. Vi planerar er medieträning och vi tar fram realistiska övningar med scenarier som mycket väl skulle kunna bli verklighet. Vi jobbar tillsammans med tidigare journalister och videoreportrar för att skapa en så verklighetstrogen situation som möjligt.

Kriskommunikation

Ibland blir det inte riktigt som man hade tänkt sig, men med en bra kriskommunikation går det att minimera skadorna och ställa till rätta det som blivit orätt.

Vi hjälper dig att lägga upp en handlingsplan för kriskommunikation, redan innan krisen har inträffat, genom att analysera din verksamhet och potentiella risker. När krisen väl är ett faktum finns vi också där som bollplank och för coachning, ett personligt stöd till nyckelpersoner, uppbackning genom extra resurs vid kriskommunikation, budskapsutformning, akut omvärldsbevakning, jourberedskap och inte minst utvärdering.

Kriskommunikation

Ibland blir det inte riktigt som man hade tänkt sig, men med en bra kriskommunikation går det att minimera skadorna och ställa till rätta det som blivit orätt.

Vi hjälper dig att lägga upp en handlingsplan för kriskommunikation, redan innan krisen har inträffat, genom att analysera din verksamhet och potentiella risker. När krisen väl är ett faktum finns vi också där som bollplank och för coachning, ett personligt stöd till nyckelpersoner, uppbackning genom extra resurs vid kriskommunikation, budskapsutformning, akut omvärldsbevakning, jourberedskap och inte minst utvärdering.

Rapporter och utredningar

Rapporter och utredningar

Four PR arbetar med strategisk affärs-, idé- och organisationsutveckling där mänskliga relationer är grunden. Ofta i form av att genomföra utredningsuppdrag och skriva rapporter som beskriver nuläge, utmaningar och lösningar för företag och organisationer. Från kund- och marknadsundersökningar till djupare studier.

Almedalen

Almedalen

Varje sommar samlas tiotusentals engagerade samhällsmedborgare i Visby för den årliga politikerveckan i Almedalen, mer allmänt känd som Almedalsveckan. Almedalsveckan är en demokratifestival där alla kan vara en del av samhällsutvecklingen och det offentliga samtalet, oavsett om du är engagerade privatperson eller en stor organisation eller ett företag som vill bidra till en bättre framtid.

Vi har flerårig erfarenhet från strategiskt och praktiskt Almedalsarbete och hjälper dig med alla delar av din Almedalsnärvaro, från att vara ett personligt bollplank inför och under veckan eller hjälpa dig med logi, till att driva opinion i en särskild fråga, arrangera seminarium i Almedalen, ordna möten eller nätverkande eller moderera ett möte eller ett seminarium.

Moderator, möten och evenemang

Rapporter och utredningar

Four PR arbetar med strategisk affärs-, idé- och organisationsutveckling där mänskliga relationer är grunden. Ofta i form av att genomföra utredningsuppdrag och skriva rapporter som beskriver nuläge, utmaningar och lösningar för företag och organisationer. Från kund- och marknadsundersökningar till djupare studier.

Almedalen

Varje sommar samlas tiotusentals engagerade samhällsmedborgare i Visby för den årliga politikerveckan i Almedalen, mer allmänt känd som Almedalsveckan. Almedalsveckan är en demokratifestival där alla kan vara en del av samhällsutvecklingen och det offentliga samtalet, oavsett om du är engagerade privatperson eller en stor organisation eller ett företag som vill bidra till en bättre framtid.

Vi har flerårig erfarenhet från strategiskt och praktiskt Almedalsarbete och hjälper dig med alla delar av din Almedalsnärvaro, från att vara ett personligt bollplank inför och under veckan eller hjälpa dig med logi, till att driva opinion i en särskild fråga, arrangera seminarium i Almedalen, ordna möten eller nätverkande eller moderera ett möte eller ett seminarium.

Moderator, möten och evenemang

Four PR planerar, leder och modererar möten och evenemang. Vi hjälper olika människor i olika sammanhang – från projekt- och ledningsgrupper till stora kongresser – att lyssna, samtala och utveckla relationer.

Moderator, möten och evenemang

Four PR planerar, leder och modererar möten och evenemang. Vi hjälper olika människor i olika sammanhang – från projekt- och ledningsgrupper till stora kongresser – att lyssna, samtala och utveckla relationer.

Moderator, möten och evenemang

Four PR planerar, leder och modererar möten och evenemang. Vi hjälper olika människor i olika sammanhang – från projekt- och ledningsgrupper till stora kongresser – att lyssna, samtala och utveckla relationer.

Vad är PR?

Ja, vad är det här PR, egentligen? Det brukar bli tydligare om vi ställer det jämte reklam, som många har god koll på vad det är. Det är nämligen ofta många som tror vi jobbar i reklambranschen. Det stämmer inte riktigt.

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.