Debatt: Örebro behöver en bredare diskussion om företagsklimatet
Skrivet av

Fredrik Welander

5 november
2018
5 november
2018

Debatt: Örebro behöver en bredare diskussion om företagsklimatet

5 november publicerade NA en debattartikel om det lokala företagsklimatet. Artikeln är skriven av våra seniorkonsulter Fredrik Stengarn och Fredrik Bronner. I artikeln efterlyser de ett bredare samtal där ökad systeminsikt om den lokala samhällsutvecklingen för alla parter gör oss alla smartare.

Företagare har krav och förväntningar på kommunen, precis som alla medborgare. Tjänstemän och politiker har krav och förväntningar på företagare. Men har vi rimliga krav och förväntningar på varandra? När vi läser inlägg om företagsklimatet blir vi övertygade om att vi behöver lära oss mer om varandra. Vilken lokal näringspolitik kan våra kommunpolitiker utveckla? Vilka frågor råder de faktiskt över? När vi förstår det som företagare blir det lättare för oss att ha rimliga förväntningar på våra lokala företrädare. När politikerna träffar en större mångfald av olika företagare kommer de förstå att näringspolitik och arbetsmarknadspolitik är två olika saker. Då kan de som förtroendevalda beslutsfattare ha rimligare förväntningar på oss som företagare. Därför vi vill se en annan diskussion om Örebros företagsklimat.

Svenskt näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner har presenterats igen. Kommuner som rankas högt gillar rankingen, de som rankas lägre avfärdar den gärna. Som entreprenörer är vi intresserade av det lokala företagsklimatet. Av samma anledning som vi engagerar oss i utvecklingen av Örebros samlade kultur och samhällsklimat. Vi lever här och vill vara en del av utvecklingen av det sammanhang vi alla delar. Vi är beroende av att platsen Örebro utvecklas för att själva kunna utvecklas.

Vår erfarenhet av entreprenörskap, relationer, påverkan, rådgivning och kommunikation hjälper oss att förstå att det viktigaste är att olika aktörer lyssnar på varandra. Många av de frågor som ställs i rankingar baseras på allmänna attityder. Det är i sig inte ointressant, men säger inte så mycket om den upplevda verkligheten. Rankingar kan dock säga något om de förväntningar vi har på varandra, och om rimligheten i dessa förväntningar.

Vi upplever Örebros företagsklimat som gott. Kommunen växer, mångfalden av olika företag i olika branscher blir allt större. Men, som högspecialiserat tjänsteföretag känner vi inte alltid att den mångfalden prioriteras i berättelsen om Örebros gemensamma erbjudande till omvärlden eller i de offentligt finansierade satsningar som görs för näringslivsutvecklingen. Ofta känns de insatserna baserade på dåtid istället för framtid. Här behövs fler åtgärder för att människor med idéer ska känna sig delaktiga.

Antagligen är antalet människor som driver företag i Örebro just nu större än antalet människor som är medlemmar i politiska partier. Bara den lilla kunskapen borde betyda något. Världen förändras. Om vi blir bra på att förstå varandra och hitta gemensamma mål för hur kommunen Örebro ska utvecklas, då får vi lättare att förändras på ett klokare sätt. Som företagare drabbas vi inte av kommunen, vi är en del av den.

Ökad systeminsikt om den lokala samhällsutvecklingen för alla parter gör oss alla smartare vilket stärker Örebro och skapar nytta och möjligheter. När vi lyssnar hittar vi gemensamma nämnare och börjar lita på varandra. Då bygger vi inte bara för konkurrens, utan även för kommun. Därför är vi övertygade om att ett djupare och mer inkluderande samtal om Örebros näringsliv kommer att ge oss ett ännu bättre företagsklimat. Då blir Örebros samlade erbjudande till världen tydligare och mer attraktivt. Kanske kan det till och med bidra till lite riktig lokal näringspolitik.

Men, vem bjuder in till det samtalet?

Fredrik Stengarn, grundare Four PR
Fredrik Bronner, seniorkonsult Four PR

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.