Jämställdhetsperspektivet gör dig till vinnare
Skrivet av

Fredrik Stengarn

14 mars
2024
14 mars
2024

Jämställdhetsperspektivet gör dig till vinnare

Företag som vill hänga med i samhällsutvecklingen och vara relevanta för den tid vi lever i strävar ständigt efter jämlikhet och inkludering. Inga konstigheter. Men i det arbetet står företag inför en utmaning: att också integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin kommunikation. Och det kan vara lättare sagt än gjort.

Jag vet hur lätt det är att tappa olika perspektiv i kommunikationsinsatser, därför vill jag understryka betydelsen av att jobba med detta – inte bara för att det är rimligt, utan också som en strategisk tillgång för affären. De som lyckas med jämställdhet och jämlikhet i sitt arbete kommer också lyckas bättre affärsmässigt.

Forskning visar att företag som aktivt jobbar med sin samstämdhet tenderar att vara mer innovativa och lönsamma. Så genom att omfamna jämställdhetsperspektivet i din kommunikation öppnar du förhoppningsvis dörrar till en mer kreativ och mångsidig idégenerering, vilket kan leda till bättre produkter, tjänster och kampanjer som tilltalar en bredare publik.

Att ”ha på sig jämställdhetsglasögonen” innebär mer än att bara säkerställa en balanserad representation av kön i reklam och marknadsföringsmaterial. Det handlar om att förstå och tilltala den breda mångfald av erfarenheter och perspektiv som finns både inom din kundbas och hos dina medarbetare. Det handlar om att kommunicera med en ton som respekterar och värderar individer lika, oberoende av kön.

Det låter ju inte så krångligt! Men sanningen är den att det kräver ett ihärdigt arbete, för att bryta invanda mönster och normer. Därför kan en genomtänkt kommunikationsstrategi som speglar era verkliga värden av jämställdhet och inkludering vara en väg till framgång.

I praktiken innebär detta att stegvis utvärdera och justera dina kommunikationsinsatser för att säkerställa att de är inkluderande och jämställda. Från bildval och språkbruk till budskap och kanalval; varje aspekt av din kommunikation kan reflektera ett engagemang för jämställdhet.

Slutligen, att integrera ett jämställdhetsperspektiv i din företagskommunikation är nödvändigt men också smart. I en tid där företag ständigt söker nya sätt att särskilja sig från mängden, kan jämställdhetsperspektivet vara just den aspekt i er kommunikation som din verksamhet behöver för att attrahera både nya medarbetare och kunder. Visst ska kommunikationen spegla den verklighet som ditt företag står för idag – men den måste också spegla den verklighet ni önskar se imorgon.

Igenkänning är A och O för att driva på medvetna val, exempelvis kommer det vara ett längre steg för en kvinna att söka ett jobb där det bara är män som representeras i bildvalen på en hemsida eller i samband med annonser. Det motsatta kan också råda, dvs att män drar sig för att söka jobb där det främst är kvinnor som återspeglas i annonser och bildval.

Så en återspegling av den verklighet ni lever idag, kan bidra till att den ser ut så även imorgon.

Här är mina konkreta tips på hur företag kan integrera jämställdhetsperspektivet i sin kommunikation:

  1. Utbilda ditt team: Se till att alla inom organisationen, särskilt de som arbetar med kommunikation och marknadsföring, får utbildning om jämställdhetsfrågor och varför det är viktigt att inkludera dessa perspektiv i företagskommunikationen.
  2. Genomför en analys av ditt material: Analysera befintligt kommunikationsmaterial (webbplats, reklam, sociala medier, etc.) för att identifiera och rätta till eventuella stereotyper eller brist på mångfald.
  3. Använd inkluderande språk: Var medveten om ditt språkbruk och sträva efter att använda ord och formuleringar som är inkluderande och inte förstärker könsspecifika stereotyper.
  4. Mångsidighet i bildval och representation: Se till att ditt visuella innehåll (bilder, videor, illustrationer) speglar mångfald i termer av kön, etnicitet, ålder, kroppstyper, funktionsförmåga osv.
  5. Diversifiera dina talespersoner och modeller: Välj en blandad grupp av människor som representerar olika kön, bakgrunder och erfarenheter för att tala för ditt varumärke och visas i dina kampanjer.
  6. Framhäv jämställdhet i ditt budskap: Gör ett medvetet val att inkludera jämställdhetsperspektivet i dina budskap, såsom att belysa kvinnors kompetens inom traditionellt mansdominerade fält.
  7. Skapa innehåll som utmanar stereotyper: Använd din plattform för att bryta ner föråldrade stereotyper genom att skapa innehåll som visar personer i icke-traditionella roller eller aktiviteter.
  8. Engagera din publik i dialog: Använd sociala medier och andra plattformar för att engagera din målgrupp i samtal kring jämställdhetsfrågor och lyssna på deras åsikter och erfarenheter.
  9. Stöd och samarbeta med jämställdhetsorganisationer: Visa ditt engagemang genom att stödja eller samarbeta med organisationer som arbetar för jämställdhet och exempelvis kvinnors rättigheter.
  10. Mät och utvärdera ditt arbete: Sätt upp mätbara mål för hur ditt företag ska integrera jämställdhetsperspektivet i sin kommunikation och följ upp regelbundet för att utvärdera framstegen och göra nödvändiga justeringar.

 
Det är dags att omfamna jämställdheten som en grundläggande del av vårt kommunikationsarbete – för våra varumärkens skull, för våra målgrupper och för en mer inkluderande framtid. Inte bara för att bli vinnare, utan för att det är rimligt.

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.