Four PR lanserar Yh Mälardalens slutrapport
Skrivet av

Fredrik Stengarn

16 oktober
2013
16 oktober
2013

Four PR lanserar Yh Mälardalens slutrapport

Four PR fick i uppdrag av vår kund Yh Mälardalen att lansera deras sluttrapport ”Yh Mälardalen – eller – ’hur Mälardalen fick 39 % mer kompetens på tre år’”. 

Bakgrund:
Yh Mälardalen är ett EU-finansierat projekt i regi av Handelskammaren Mälardalen för att öka antalet yrkeshögskoleutbildningar i Mälardalen. De är kort sagt länken mellan arbetsgivarna (som efterfrågar relevant kompetens) och utbildningsanordnarna (som startar och driver yh-utbildningar med fokus att ge människor den eftersökta kompetensen). Projektet, som snart har pågått i tre år, tar i sin nuvarande form slut vid årsskiftet. Slutrapporten sammanfattar och presenterar projektet och dess resultat.

Slutrapporten skulle presenteras på Promotionbåten.Genom Promotionbåten ger Örebros näringsliv sig varje år ut på Östersjön för att göra affärer, arrangera seminarier och skapa kontakter. Handelskammaren Mälardalen står som huvudarrangör för båten och nytt för i år var att även Västerås näringsliv deltog.

Båten seglade mellan 5-6 oktober i år. Yh Mälardalen tog enkelt sagt tillfället i akt att inför Örebros och Västerås näringsliv presentera sin slutrapport.

På båten valde vi att hyra in oss i en publokal iställetför ett vanligt stelt konferensrum. Tanken var att i Puben, på ett lite mer avslappnat sätt, visa upp projektets arbete och lansera slutrapporten.

Rapporten är framtagen av oss på Four PR och kommunikationsbyrån Stenvall & Partner. Som grund för rapporten ligger dels projektets egna dokumentation och dels en undersökning genomförd av följeforskarna Ramböll. Följeforskare är ett krav i alla EU-finansierade projekt. Ramböll har följt projektet från dag ett.

Utmaning:
Utmaningen låg i att locka deltagarna till publokalen för att ta del av Yh Mälardalens slutrapport och projektets resultat, samt att skapa ett avslappnat kommunikativt upplägg men som på ett seriöst sätt kommunicera slutrapportens innehåll och projektets resultat.

Lösning och genomförande:
Vi valde att ta vara på det faktum att vi hyrt in oss i en publokal. Vi tog fram konceptet Kompetenspuben för att genom det presentera slutrapporten och dess innehåll på ett mer avslappnat sätt. På kompetenspuben kunde besökarna komma och gå som de ville under öppettiderna 11-14. Besökarna bjöds även på pubtilltugg och något att dricka.

Projektet presenterades på rullande på scenen med inhyrd moderator och upplägget påminde om en talkshow. På scenen intervjuades yh-studenter, arbetsgivare och utbildningsanordnare, samt flera nyckelpersoner knutna till projektet.

På plats i puben fanns personer knutna till projektet som kunde svara på frågor och diskutera kompetensförsörjning i allmänhet och Yh Mälardalen i synnerhet. Personerna bar också tydligt färgkodade ordensband som berättade om de var arbetsgivare, studenter, utbildningsanordnare eller projektgruppsknutna.

Slutrapporten fanns tillgängliga för besökarna att plocka med sig hem ur designade broschyrställ.

Inom ramen för kompetenspuben tog vi också fram trycksaker som på ett roligt sätt informerade om projektets resultat. Vi tog fram:

 • Gatupratare som lockade in besökarna i puben
 • Som komplement till gatupratarna togs även fotsteg fram som placerades vid pubens båda ingångar. Varje fotsteg uppmanade besökarna att gå in i puben
 • Klassiska rollups med strategiska budskap på
 • Informationstavlor uppdelade efter resultat och utifrån projektets tre målgrupper Arbetsgivare, Utbildningsanordnare och Studenter. Dessa färgkodades. Varje målgrupp fick ett eget område på Kompetenspuben.
 • Takbanderoller med strategiska budskap på
 • Ölunderlägg med procentsiffror på för ex ökningen av antalet beviljade utbildningar
 • Klassiska pubmenyer som också presenterade projektets olika resultat i procent
 • Tappkransskyltning i två varianter med texten
 • Sudokuhäften med namnet ”Hyttunderhållning” innehållandes kompetenshöjande sudokuövningar samt en dryckesbiljett i puben delades ut dagen innan för att locka besökarna till puben. Häftet innehöll också resultat från projektets slutrapport

Kompetenspuben var kort sagt utsmyckad för att skapa den rätta kompetenspubskänslan och laddad med projektets strategiska budskap och viktiga resultat ur slutrapporten.

Resultat:
Efter lanseringen kunde vi konstatera följande:

 • Kompetenspuben besöktes under sina tre timmar av drygt 200 personer
 • I stort sett samtliga av Promotionbåtens 1 200 deltagare fick ett sudokuhäfte
 • Flera samtal kring kompetensförsörjning initierades med pubens gäster
 • Publokalen fick den känsla som vi eftersträvat

Vill du veta mer?

Har du frågor om det här specifika arbetet, vad vi gör för Yh Mälardalen i stort eller något annat? Hör av dig till Martin Ruist på martin.ruist@fourpr.se

 

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.