Behöver ditt företag finnas på sociala medier?
Skrivet av

Johanna Lidman

19 mars
2019
19 mars
2019

Behöver ditt företag finnas på sociala medier?

Sociala medier är ett bra verktyg för att etablera relationer, bygga varumärken och inte minst för att koppla ihop och driva trafik till andra marknadsföringskanaler. Enligt undersökningen Svenskarna och internet befann sig 83 procent av Sveriges befolkning på sociala kanaler under 2018 – en god anledning till att etablera en närvaro. Men innan du drar igång föreslår vi att du ett steg bakåt och tänker till strategiskt. Vårt råd är att börja med en övergripande SoMe-strategi som klargör frågor rörande varför, för vem, hur och när.

Nedan följer några tips på vad som skulle kunna ingå i din strategi.

Byggstenar för SoMe-strategi

Målgrupper
Klargör vilka målgrupper företaget har och vilka du vill nå med era sociala kanaler. Det kan vara både externa och interna målgrupper.

Syfte
Varför ska ditt företag finnas på sociala medier? Beskriv de anledningar som finns, och dela gärna upp i ett primärt och ett sekundärt syfte för tydlighetens skull.

Mål
Konkretisera vad du har för mål med närvaron. Det kan vara både övergripande och mer mätbara mål. Målen ska tydliggöra vad närvaron ska leda till.

Kanalval
Beskriv vilka sociala kanaler ni valt att satsa på och varför ni gjort just den avgränsningen.

Nästa steg

Utifrån den övergripande strategin skapas en mer operativ planering för respektive kanal. Planeringen ser till att innehåll skapas och anpassas specifikt för den utvalda kanalen. Exempelvis har ni en planering för Facebook och en för LinkedIn osv. Nedan följer tips på vad som bör ingå i respektive planering.

Byggstenar för operativa planeringar

Målgrupper – Personas
Genom att ta fram personas för kanalen blir det enklare att skapa innehåll som målgruppen är intresserad av. Varje persona beskrivs utifrån exempelvis ansvarsområden, utmaningar, mål, kön, ålder och arbetsplats.

Fokusområden
Innehållet bör skapas utifrån en rad fokusområden, framtagna för att attrahera de utvalda målgrupperna. Det kan till exempel handla om case, kunskapsdelning och att visa upp mjuka värden från företaget.

Syfte
Berätta om syftet med kanalen – varför är ni där?

Mål
Sätt upp mål för närvaron. Flera av de övergripande målen från strategin kan säkerligen användas, som kan kompletteras med mer mätbara delmål.

Tonalitet
Ta fram en tonalitetsmanual som beskriver hur företaget bör framstå och hur det inte bör framstå. Manualen kan också ge tips på hur du bäst avslutar en negativ konversation, och beskriva svarsrutiner för inkommande kommentarer och meddelanden.

Riktlinjer
Under riktlinjer beskrivs riktlinjer rörande bilder, video, publiceringsfrekvenser och publiceringstider.

Med strategin och de operativa planeringarna i ryggen blir arbetet med sociala medier ofta mer strukturerat och genomtänkt. Både strategin och planeringarna bör revideras en gång om året, för att behålla sin aktualitet.

Lycka till!

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.