Pensionärerna växer på Facebook
Skrivet av

Martin Ruist

12 februari
2015
12 februari
2015

Pensionärerna växer på Facebook

I dagarna har det kommit ny statistik från Pew Research Internet Project om amerikanernas användning av sociala medier. Rapporten visar att fler än någonsin använder flera olika sociala medier och att Instagram fortsätter öka markant medan Facebook för första gången har lika många aktiva användare som året innan. Däremot ökar använder för första gången hälften av alla internetanvändande pensionärer Facebook.

Flera plattformar samtidigt

Trenden är att fler och fler använder flera sociala plattformar samtidigt. 52 % av alla vuxna amerikaner använder i dag två eller fler sociala plattformar regelbundet. Jämfört med 2013 är det en ökning med nästan 25 %. Facebook är fortfarande den huvudsakliga plattformen, men fler och fler söker sig alltså till alternativa sociala medier för en viss typ av inlägg.

Facebook står still – Instagram, Pintrest och Linkedin ökar

71 % av de vuxna amerikanerna använder Facebook, vilket är lika många som 2013. Det är första gången som Facebook inte har växt i Pew:s undersökningar. Däremot ökar Instagram från 17 till 26 %, Linkedin och Pintrest från 22 respektive 21 % till 28 %. Instagram ökar alltså mest av dessa, men är fortfarande lite mindre än Pinterest och Linkedin. Pintrest når övervägande kvinnor; hela 42 % av kvinnorna använder tjänsten medan bara 13 % av männen gör det.

Pensionärerna anammar Facebook

För första gången använder mer än hälften av de internetanvändande amerikanska 65-plussare Facebook, 52 % för att vara exakt. 2013 var siffran 42 %, så det är en rejäl ökning. Siffrorna räknar bara med de som använder internet över huvud taget, men de facebookande seniorerna utgör ändå nästan en tredjedel av alla över 65, vilket gör att räckvidden på Facebook i målgruppen nu kan börja sägas vara rätt god. I Sverige är pensionärerna ännu något mer restriktiva med Facebook-användandet. Enligt IIS rapport Svenskarna och internet använde 38 % av 66-75-åringarna Facebook ”någon gång” och data över de över 75 år saknas, så vi kan anta att summan av alla över 65 blir lägre än den amerikanska motsvarigheten, som alltså var 31 %.

Ungdomarna föredrar Instagram

Bland ”ungdomarna” i åldern 18-25 (undersökningen gjordes enbart på personer över 18 år) använde 53 % Instagram, och intresset är högre hos kvinnor än män. Det motsvarar siffrorna för Sverige, där 73 % av kvinnorna i åldern 16-25 år använde Instagram jämfört med 48 % av männen i samma ålder. I åldersgruppen 26-35 år är siffrorna väsentligt lägre i Sverige, vilket gör att nivån förmodligen är ungefär likadan som i USA.

Sociala medier blir generellt viktigare för företag och organisationer

Generellt kan vi alltså dra slutsatsen att sociala medier blir allt viktigare för företag och organisationer, och deras kommunikationsavdelningar. När fler användare använder fler kanaler blir det ännu viktigare för företag och organisationer att verkligen tänka igenom och ha tydliga strategier för sitt agerande i sociala medier, och kunna utnyttja potentialen och fördelarna med respektive plattform. Det är också viktigt för företag och organisationer att göra sig medvetna om förtjänsten av att vara aktiva i sociala medier, för att undvika att kommunikationsbudgeten fullständigt skenar, när de förväntas vara aktiva på fler och fler arenor, i takt med att resultatet för kommunikationsinsatsen i alla kanaler förmodligen går åt rakt andra hållet.

Läs Pew-rapporten här: http://www.pewinternet.org/2015/01/09/social-media-update-2014/
Läs Svenskarna och Internet här: http://www.soi2014.se

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.