Publiken har huvudrollen när Four PR jobbar med Örebro länsteater
Skrivet av

Fredrik Welander

3 maj
2018
3 maj
2018

Publiken har huvudrollen när Four PR jobbar med Örebro länsteater

Vad vill teaterbesökarna ha för relation till teatern? Hur kan teatern öppna sina dörrar och bli angelägen för ännu fler människor?

De är två övergripande frågeställningar vi hjälper Örebro länsteater med just nu. Vårt svar är att lyssna på de människor teatern vill nå. Därför är vi inne i en process där vi sätter publiken i huvudrollen. Vi arbetar med intervjuer och fokusgrupper där både vana teaterbesökare och människor som inte går på teatern idag berättar om sin syn på kultur i allmänhet och teater i synnerhet. Sedan viktar vi detta mot olika kulturvaneundersökningar. Genom att blanda kvalitativa undersökningar med kvantitativa får vi en klarare bild över hur människors kulturvanor ser ut och på vilka sätt teatern kan fylla människors liv med innehåll de önskar.

Mycket handlar om de relationer människor vill ha.

Örebro länsteater har ett rikt utbud. Men, det finns många människor som ännu inte upptäckt vad teatern kan bidra med i deras liv. Här möter vi både fördomar och erfarenheter. Vi hittar också intressanta beteenden och kommunikationsmönster. Sätten som människor vill nås av budskap är olika och bruset blir allt högre i de olika kanalerna. Men, vi märker tydligt att det är relationer människor vill skapa. Relationer till teaterns ensemble, till innehållet i pjäser och föreställningar, men även till teatern som plats.

Så vi sätter oss ned och lyssnar på människor. Då lär vi oss mycket. I en föränderlig värld berättar teatern något för oss. Om historien, om samtiden och om framtiden. När publiken får huvudrollen har den också en viktig berättelse. Och det är när de här perspektiven och behoven möts som den gemensamma nyttan skapas. På ytan kan det verka handla om val av kommunikationssätt. Traditionell annonsering? Pressbearbetning? Annonsering i sociala medier? När vi lyssnar på människor ser vi att relationen är grundläggande. Relationen mellan teaterbesökaren och teatern. Teaterbesökarens relationer leder till rekommendationer. Människor vill dela upplevelser med varandra.

Teater kan hjälpa oss att hitta sådana upplevelser. I teatern kan vi hitta gemensamma nämnare som hjälper oss att bryta oss ut ur bubblor och hitta nya sammanhang. Men, då måste vi hitta nya vägar för teatern att nå ut till människor. Vägar in i sammanhang och bubblor.

Om det lär vi oss mer nu. Och vi ser spännande mönster hos den trogna teaterpubliken och människor som aktivt konsumerar kultur, men som inte går på teater.

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.