Byråerna måste ta mer ansvar – generellt
Skrivet av

Fredrik Stengarn

29 januari
2019
29 januari
2019

Byråerna måste ta mer ansvar – generellt

Vi träffar regelbundet många unga studenter som frågar oss massor om hur en framtida yrkeskarriär inom PR-branschen skulle kunna se ut. Hur är det att jobba på byrå? Vad ska de förvänta sig? Borde de börja på kundsidan för att sen kliva på byråbåten? Frågorna är många. Mitt vanligaste svar är oftast att jag inte kan uttala mig för byråer generellt, eftersom det skiljer sig otroligt mycket från byrå till byrå. Jag berättar bara utifrån Four PR och hur vi är, tänker och fungerar.

Lika schysst rykte som vi byråer kan ha i vissa sammanhang, lika uselt rykte kan vi ha i andra. Det där är något som branschkollegan Westander redan varit inne på och de är duktiga på att driva opinion om PR-byråernas ansvar i den egna branschen. Det finns liknande aktörer i reklambranschen.

Jag tycker att byråerna ofta kommer lite för lätt undan. Ställ fram ett pingisbord och fyll kylen med öl så behöver du ingen personalpolitik, typ. Skämt åsido: det här är en viktig fråga för branschen som helhet.

PR-byråerna, som ofta tar ett större strategiskt grepp om kommunikationen i kombination med stort fokus på samhällsansvar, har stora möjligheter att fortsätta ta marknadsandelar från andra byråer. Dels tack vare den ökade insikten om att relationsstärkande insatser inte bara är något luddigt som är bra för varumärket, utan också för affären som helhet och därmed också skapar svarta siffror på sista raden. Mycket tack vare att byråerna blivit bättre på att positionera sig erbjudandemässigt ut mot kund och vässat sina kompetenser.

Medarbetarna är nyckeln
För att lyckas måste man som byrå attrahera kompetenta medarbetare. Både såna som har mångårig erfarenhet och rutin, men också morgondagens talanger som just nu slussas genom universitet och branschskolor. Byråerna kan inte längre leva på historien som ”coola” arbetsgivare. De unga som examineras idag kliver ut på arbetsmarknaden med helt nya krav. Lönen är hygienfaktor, vad företaget står för är avgörande.

För oss på Four PR har det alltid varit viktigt att vara ett alternativ till de stora etablerade Stockholmsbyråerna. Vi har också haft stor nytta av att verka i Örebro. Här har vi inte råd att slita ut våra konsulter eller att köra med praktikanter, som tyvärr ofta sker på kanske framförallt Stockholms byråmarknad. Istället vill vi ha medarbetardialog och hög grad medbestämmande (med det sagt: utan att vara rädda för att sätta ned foten och fatta tuffa beslut när det krävs).

Vi tycker, precis som vår branschkollega Westander, att du som PR-konsult ska kunna kombinera ett arbetsliv med privatliv. Att jobba sent får inte vara norm. Stress får aldrig vara vardag. Det är vårt ansvar som arbetsgivare att möjliggöra för våra medarbetare att ha ett jobb som är krävande och komplext, samtidigt som du kan ha rolig och må bra hemma. Detta ställer krav på oss som arbetsgivare, inte minst eftersom vi verkar i en bransch där verkligheten ofta kan vara en helt annan.

Det handlar inte om att byråerna ska bli mer kravlösa, snarare seriösare. Det är exempelvis få byråer som erbjuder kollektivavtal (1 av 10), något som i förlängningen innebär att det är rekordmånga som jobbar på byråer som inte vet att arbetsgivaren inte sätter av någon pension till dem. Genom kollektivavtalet får du tillgång till den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Det är en av anledningarna till att vi valt att ansluta oss till kollektivavtalet.

Som tur är möter vi allt oftare unga människor som frågar oss om vi har kollektivavtal – något som inte skulle hänt för bara några år sen i den här branschen.

En annan viktig sak för oss på Four PR är att uppmuntra teamarbete. Det är lätt att byråbranschen, särskilt på PR-sidan, blir hierarkisk och att konsulter jobbar som om de vore enskilda öar. Vi tror att vi mår bättre om vi hjälps åt och att kunder dessutom märker om deras byrå har god samverkan i team och en glädje i leveranserna. Minskade stressnivåer bidrar starkt till att möjliggöra detta.

Vi jobbar stenhårt utifrån det vi kallar för Four PR:s EKG. Engagemang. Kreativitet. Glädje. Det är de tre värdeord som vi regelbundet lyfter fram och pratar om, för att tillsammans hjälpas åt att leva efter dem. Jobbar du med eller hos Four PR ska du känna av vårt EKG. Till och med om du är leverantör till oss ska du känna av vårt engagemang, vår kreativitet och vår glädje.

Det här är några av de saker vi jobbar med. Sen har vi, precis som många andra byråer, en massa ”lull-lull” på detta som gemensamma konferensresor, en väl tilltagen friskvårdspeng, läskkyl och kanske världens godaste kaffe (från Pennybridge Roasters i Örebro). Men vi bygger inte vår personalpolitik på det. I grunden ska det finnas sunda värderingar och en tydlig ram att förhålla sig till. Med förmåner kommer ansvar. Och vi tror att ju tydligare ramen är och ju mer stabil grund vi erbjuder desto bättre kommer våra medarbetare må och leverera.

Samhällsansvar ett måste för dagens byråer
Vi som aktör – lokalt och nationellt – ska ta ansvar och dra vårt strå till stacken i det samhälle vi lever i. Vi vet att våra kunder ser och uppskattar det vi gör. Det värmer och gör det lättare att fortsätta engagera sig. Vi försöker att ha minst ett pro-bonouppdrag per år. Det kan låta lite, men ska man göra det seriöst så får det inte vara något man rattar med vänsternäven (och om du är vänsterhänt: rattar med högernäven). Vi ser att dessa engagemang stärker oss. Och för morgondagens PR-stjärnor är detta ofta avgörande frågor.

Något som gjorde mig extra glad var att våra medarbetare själva ville starta en insamling för Musikhjälpen 2018. Vi la våra julklappspengar i insamlingen och uppmuntrade andra byråer i Örebro att också bidra. Tillsammans fick vi in över 40 000 kr.

Vi försöker också vara en aktiv aktör i Örebro och har under flera år stöttat verksamheter som exempelvis Live at Heart, KIF Örebro och ÖSK Fotboll. Kultur och idrott ligger oss varmt om hjärtat.

Sen har vi som sagt nästa generations PR-experter som under sin studietid söker praktik. Det är inte alltid lätt för dem att hitta vettiga arbetsplatser att vara på. Vi tar regelbundet emot praktikanter från bland annat Örebro universitet, Karlstad universitet och ett antal yrkeshögskolor. Det är vårt sätt att ge tillbaka och har gjort så sedan vi startade 2010. Det är viktigt att det är en givande praktik. Du som praktikant ska få både handledning och stöd för att kunna tillgodogöra dig det som lärs ut, samtidigt som du ska känna att du har en frihet att tänka och vara en del i vårt team. Det är då du utvecklas på din praktikplats.

Ständigt pågående arbete
Vi försöker hela tiden utveckla vårt sätt att arbeta med de här frågorna. Vi är långt ifrån hemma på alla plan. Men det viktiga är att utifrån de möjligheter som just Four PR har möjliggöra för våra medarbetare att leverera till kund samtidigt som de känner att arbetsplatsen ger ett större värde till dem än bara lön den 25:e varje månad.

Kort sagt: det måste bli ett slut på byråer som inte anstränger sig. De drar ned branschen och tar medarbetarna med sig i fallet. Det får negativa effekter på både kunder och branschmedarbetare.

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.