Så kommer ni igång med er PR-plan
Skrivet av

Four PR

11 mars
2021
11 mars
2021

Så kommer ni igång med er PR-plan

PR- och kommunikationslandskapet utvecklas i en rasande fart. Det som fungerade igår, fungerar inte idag. Det är därför allt viktigare att företag tar ett aktivt grepp om sitt PR- och kommunikationsarbete för att kunna nå sin fulla potential. PR-planen hjälper er att gå från strategi till praktik och ger er vägledning i det dagliga PR-arbetet. Nedan listar vi några tips för hur ni på bästa sätt kommer igång med er PR-plan.

De flesta företag vill att det ska hända saker – det ska kommuniceras och kunderna ska bearbetas. Utan en tydlig plan riskerar PR-arbetet att tappa sin röda tråd och bli både tidskrävande och ineffektivt. PR-planen kan med en enkel modell beskrivas som en bilresa. Det kan ibland vara lockande att starta motorn, börja accelerera och styra mot slutmålet direkt men innan vi kommer dit behöver vi välja destination, se över vår karta samt besluta om olika vägval.

Destination – syfte och vision
Först och främst behöver ni bestämma er för varför ni ska arbeta med PR. Vad är ert syfte och önskvärda läge med PR-arbetet? Det kan handla om att öka försäljningen, stärka ert varumärke, värva flera medlemmar eller öka ert samhällsengagemang. Utan en tydlig vision riskerar PR-planen att bli spretig och tappa sin funktion.

Karta – nuläge och omvärld
När ni har bestämt er för varför ni ska arbeta med PR behöver ni göra en nuläges- och omvärldsanalys. Vad kan motverka ert PR-arbete? Finns det några hinder? Vad gör era konkurrenter? Som hjälpmedel kan man använda sig av en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats). Tänk noga igenom era styrkor, svagheter, möjligheter och hot och ha detta som grund i framtagandet av PR-planen.

Vägval – Målgrupper, kanaler och budskap
Nu har det blivit dags att välja vägval. Ett seriöst PR-arbete utgår alltid ifrån vilka en vill skapa relation med, vilket behöver vara tydligt i er PR-plan.

Fastslå därför vilka som är era målgrupper och vilka kanaler ni ska använda er av för att nå dem. För att ert PR-arbete ska hålla en röd tråd behöver ni också besluta er om ett huvudbudskap. Huvudbudskapet kan sedan brytas ned i några få konkreta sekundära budskap.

Med dessa steg i bakhuvudet hoppas vi att det ska bli enklare att komma igång med er PR-plan. Har du några frågor eller bara vill bolla idéer är du alltid välkommen att kontakta oss.

Lycka till!

Ronja Nyström
Junior PR-konsult

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.