PR-strategi | Våga prata om när samarbetet skaver
Skrivet av

Fredrik Stengarn

23 april
2024

PR-strategi | Våga prata om när samarbetet skaver |Medlingscentrum

Konflikthanteringsexperterna på Medlingscentrum hörde av sig med en förfrågan om att hjälpa dem ta fram en skarp PR-strategi i syfte att öka medvetenheten om konflikthantering och att fler ska våga prata om när samarbetet skaver ute på arbetsplatserna och i skolmiljön.

Om kunden
Medlingscentrum är experter på konflikthantering och drivs av övertygelsen att bättre relationer och samarbeten också ger bättre resultat. Medlingscentrum tror på vikten av att människor måste få vara ansvarstagande och ägare av sina egna situationer. Kundbasen återfinns inom både privata och offentliga organisationer såsom företag, skolor och föreningar. De står på två ben; dels konsultverksamhet som effektivt hanterar arbetsplatskonflikter mellan individer och i grupper, dels utbildningsverksamhet som ger deltagarna tidsbesparande verktyg som innebär att medarbetare eller elever lättare kan fokusera på sina arbets- eller skoluppgifter.

Problem
Frågan om konflikthantering och att våga se positivt på konflikter står inte högst upp på agendan hos journalisterna. Samtidigt som det är ett viktigt ämne som många ledare och kollegor kämpar med på daglig basis. Medlingscentrum hade identifierat det här behovet i kombination med en vilja att dela med sig av den kompetens som de sitter på. Men saknar tidigare erfarenhet att strukturera och bygga upp ett strategiskt och operativt PR-arbete.

Four PR:s insats
Tillsammans med Medlingscentrum har Four PR jobbat fram en skarp och tydlig PR-strategi, som tar avstamp i det större marknadsarbetet och de styrkor som Medlingscentrum besitter. Strategin pekar ut hur Medlingscentrum ska öka sin mediala exponering och därmed skapa möjligheter att prata om konflikthantering och vikten av att som ledare i näringslivet eller skolan både upptäcka och utveckla den förmågan.

En snabb och smidig process med omvärldsanalys, workshop och produktion sjösattes och genomfördes på knappt en månad. Fokus att skapa en strategi som Medlingscentrum ska kunna luta sig mot i sitt kommande PR-arbete både i det strategiska och operativa, utan att behöva involvera extern hjälp i onödan.

Resultat + samhällsnytta
PR-strategin har tydliggjort frågorna vad, hur och när. Medlingscentrum kan utifrån strategin växla upp sin mediesynlighet och genom det säkerställa att fler ledare förstår vikten av konflikthantering, oavsett om de jobbar i näringslivet eller i offentlig sektor, så som exempelvis skolan.

För att klara den komplexa verkligheten som råder behöver fler ledare förstå och utveckla sina kunskaper om konflikter och konflikthantering på arbetsplatsen. Eftersom det oftast är genom konflikt och friktion som utveckling kan ske.

Målet är att skapa fler konfliktmodiga ledare i Sverige. Och just det bäddar PR-strategin för.

Läs mer om Medlingscentrum.

Vill du veta mer? Kontakta

Fredrik Stengarn

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.