Varumärkesanalys | Från Personlig värme till Hållbarhet på riktigt
Skrivet av

Fredrik Stengarn

16 november
2023

Varumärkesanalys | Från Personlig värme till Hållbarhet på riktigt |Linde energi

Linde energi tog hjälp av Four PR för att genomföra en varumärkesanalys och tillhörande uppgradering av sin varumärkesplattform. Detta för att bättre möta de nya kraven som ställs på företag inom energibranschen.

Om kunden
Linde energi är ett kommunalt energi- och utvecklingsbolag i Lindesbergs kommun, som verkar i hela Bergslagen. Elen som Linde energi levererar är 100 procent fossilfri – och de drivs av att satsa på ny teknik och smarta initiativ för att ständigt minska deras klimatpåverkan. På så vis skapar Linde energi hållbara lösningar för att alla ska kunna leva, jobba och utvecklas i Bergslagen. Idag och imorgon.

Problem
Omvärlden som Linde energi verkar i förändras i rasande takt, och energibranschen går genom stora förändringar de kommande åren. Samtidigt hade inte Linde energi sett över sitt varumärke och dess påverkan på affären på många år. Det varumärke som framgångsrikt byggts upp under många års medvetet arbete har gjort jobbet, men kommer det göra jobbet framåt? Det behövde Linde energi ta reda på.

Four PR:s insats
Four PR genomförde under 2022 ett riktat arbete att analysera Linde energis affär och verksamhet utifrån ett varumärkesperspektiv. Arbetet skedde i två faser. Den första fasen bestod av en nulägesanalys. I denna del analyserade Four PR relevant material utifrån ett varumärkesperspektiv, bland annat affärsplaner, varumärkesrelaterade dokument, ägardirektiv, presentationer och grafisk profil.

Vidare genomfördes en undersökning för att kartlägga allmänhetens syn på Linde energis varumärke. För att komplettera den bilden genomfördes också interna och externa intervjuer med nyckelintressenter, så som medarbetare, kunder, politiker och ägare med fler.

I sista steget i första fasen genomförde en Four PR en konkurrent- och förebildsanalys, där Linde energis konkurrent- och förebildsvarumärken analyserades för att skapa en tydlighet i hur det egna varumärket positionerade sig mot dessa varumärken.

Utifrån insikterna i den första fasen kunde Four PR i fas två komma med förslag på hur Linde energi kunde utveckla sitt varumärke för att bättre möta sin omvärld och skapa större affärs- och samhällsnytta.

Resultat + samhällsnytta
Four PRs arbete låg till grund för flera insikter som bidrog till att lyfta perspektiven på Linde energis varumärke, men också affär. Det framkom både nya potentiella affärsströmmar och en tydligare profilering kring vilka Linde energi måste vara för att nå morgondagens målgrupper.

Grunden i förslaget var att justera den befintliga varumärkesplattformen, men behålla det grafiska uttrycket. Den centrala förändringen i Linde energis väg till ett varumärke 2.0 att skruva varumärkeslöftet från ”Personlig värme. Kraft från Bergslagen”, till ”Hållbarhet på riktigt”.

Arbetet skapade inte bara nya insikter, utan också en tydlig road map för vilka varumärkesutvecklande steg som behövde tas. Som en tydlig effekt på det nya varumärkeslöftet märktes också ett ökat engagemang och stolthet i personalgruppen, där den kollektiva uppfattningen var att Linde energi redan gör mycket – men samtidigt kan göra mycket mer för sitt lokalsamhälle och klimatet som helhet.

Läs mer om Linde energi här

Vill du veta mer? Kontakta

Fredrik Stengarn

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.