Tankar om kommunikation och PR post corona
Skrivet av

Fredrik Stengarn

16 februari
2022
16 februari
2022

Tankar om kommunikation och PR post corona

2022 ser ut att bli året då corona-restriktionerna kanske blir ett vagt minne från januari, i takt med att vi blir mer och mer övertygade om att den här omfattande pandemin är över. Men vad innebär det att jobba med PR och kommunikation efter en pandemi? Det vet vi inte fullt ut förrän vi upplevt det, men…

… här kommer några spaningar och lärdomar att ha med sig in i arbetet efter pandemin:

Fokusera på att bygga förtroende
När pandemin slog till visade det sig att de företag och organisationer som byggt upp ett långsiktigt och starkt förtroende också kunde klara sig bättre när kunderna förblev lojala. Under pandemin blev det viktigt att uppmärksamma de åtgärder som vidtogs för att skapa en trygg verksamhet där människor kunde lita på att ledningen gjorde vad de kunde för att minska smittspridningen och leva upp till de restriktioner och förväntningar som plötsligt ställdes på dem. Detta är värt att ha med sig in i en post-pandemi: ha en plan för hur just din organisation ska agera och bygga förtroende, när det som vi alltid tagit för givet plötsligt ifrågasätts och nya lösningar måste implementeras för att verksamheten ska kunna fortsätta. Det kommer komma fler pandemier – eller andra fenomen som påverkar verksamheten, då är det rätt skönt att ha planen redo.

Fortsätt att utveckla relationsbyggande över digitala kanaler
Att ses ”in person” är i sig rejält relationsstärkande, eftersom det ger stor möjlighet att jobba med alla aspekter av mellanmänsklig kommunikation. Men var förberedd på att pandemin har gjort att människor tagit grodhopp i den digitala mognaden – och förväntan. En hel del relationsbyggande kommer därför självklart att fortsätta ske digitalt – missa därför inte möjligheten att jobba vidare med digitala alternativ som din verksamhet sannolikt introducerat under pandemiåren. Utvärdera vad som fungerat och fortsätt utveckla de delarna.

Ha med insikten att pandemin förändrat oss – på gott och ont
Det som fungerade före pandemin kanske inte längre fungerar efter pandemin. Människor har under ett par år förändrat många av de beteenden som tidigare legat till grund för affärsbeslut och sättet som kommunikations- och PR-aktiviteter historiskt byggts upp på. Det blir viktigt att följa denna förändring noga, men ha med insikten i PR-arbetet att människors förväntan – kanske särskilt de unga generationerna vars första upplevelse av vuxenlivet sannolikt hårt präglats av pandemin – kommer vara att organisationer ska vara med och ta ansvar i samhällspåverkande frågor även framåt. Hur kan din organisation dra nytt av denna förväntan? Tänk i alla fall ett varv på den frågan.

I grund och botten handlar det om att fortsätta tänka som alltid när det kommer till PR och kommunikation: att den är beroende av den kontext och nutid som PR- och kommunikationsinsatserna sker i. Vi hoppas att de här spaningarna och lärdomarna kunde väcka tankar om vad som är viktigt att bära med sig i kommunikationsarbetet post corona.

 

Fredrik Stengarn
PR-konsult

I kaffemaskinen just nu

White Label – Kraftfull, mörk, krämig karaktär med förförande toner av choklad och nötter

Håll dig uppdaterad

Få de senaste nyheterna från oss och PR-världen Klicka här för att prenumerera på Pricksäkert.